Ingen prisstigninger

Til Maribo, Hunseby og Hillesteds forbrugere, der er ikke budgetteret prisstigninger for varmeprisen i 2022. Prislisten kan findes under priser. 

Maribo Varmeværk siger JA TAK

Så nem, at mange (næsten) glemmer den

Hvor tit tænker du over, at du har fjernvarme? Hvis du er som de fleste, sker det ret sjældent. Og det er nok en af de hyppigste grunde til, at nye…

Fjernvarme til alle - ingen afbrydelse.

PRESSEMEDDELSE. Maribo Varmeværk har med interesse fået mulighed for at læse den pressemeddelelse som REFA Maribo Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S ( REFA…

Hvor er Danmarks grønne fremtid?

Den er ikke lige til at få øje på. Men lige under dine fødder ligger svaret på en mere grøn fremtid: Fjernvarmen. Og det skal en ny kampagne nu bringe…

Klimaaftalen vil udfase olie og gas

Har du fjernvarme i dag, kan du lune dig ved den klimaaftale, Folketinget vedtog med et bred flertal i juni. Aftalen gør det lettere at få økonomi i d…

Elektronisk generalforsamling

Så er generalforsamlingen vel overstået.  Den blev afholdt elektronisk, med mulighed for at stemme elektronisk. Bestyrelsens beretning for 2019, årsre…

Generalforsamling 2020 digital

Generalforsamling 2020 digitalGeneralforsamling 2020 digital. Årets generalforsamling bliver i år afholdt digitalt pga. Covid 19. Tilmeldingen sker på…