Bestyrelsen

Bestyrelsen er sammensat således:

Formand Flemming Møller Jensen
Bestyrelsesmedlem Rasmus Schifter
Bestyrelsesmedlem Rinda Faurskov (Boligf)
Bestyrelsesmedlem Erik Holsko
Bestyrelsesmedlem Svend Aage Johannesen

Suppleant Bent Lohse
Suppleant (Boligf) Kjeld Mortensen

 

Bestyrelsens honorar pr. år.

Formandens honorar : 128.500 kr. pr. år

Menige bestyrelses medlemmers honorar: 42.400 kr. pr. år.

Bestyrelsens suppleanter honoreres ikke.

Der sker årlig prisregulering.