Maribo Fjernvarmeværk ændre regnskabsperioder

21. juni 2018

Det medfører:

  • Normal årskørsel pr. 30.9.18

Resultatet af årsopgørelsen indgår i den pr. 1.11.18 forfaldne rate.

  • Der bliver kun 1 betalingsfri måned i 2018, nemlig September måned. Der vil således være 11 betalingsmåneder i 2018, hvilket de som har budget i banken skal være opmærksom på.
  • I slutningen af december måned 2018 fortages en fjernaflæsning, som dækker perioden 1.10.18 til 31.12.18 og danner grundlag for afregning som indgår i den pr. 1. februar 2019 forfaldne rate.
  • Fra kalenderåret 2019 vil aflæsningen ske i slutningen af december måned, og afregningen for kalenderåret vil indgå i den pr. 1. februar forfaldne rate.
  • De 2 betalingsfrie måneder bliver efterfølgende januar og juli måned.
  • Boligselskaber og andre ejere, der afregner varmeforbrug med lejere, skal være opmærksom på, at lejerne skal orienteres om de ændrede afregningsperioder med mindst 3 måneders varsel.