Fjernvarme til alle - ingen afbrydelse.

8. december 2020


PRESSEMEDDELSE.


Maribo Varmeværk har med interesse fået mulighed for at læse den pressemeddelelse som REFA Maribo Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S ( REFA MSK A/S ) har udsendt fredag den 4. december 2020.
Vi konstaterer, at pressemeddelelsen indeholder flere faktuelle fejl, herunder en række påstande som ikke er korrekte, samt en række fortielser.
Særligt er det vigtigt for Maribo Varmeværk at pointerer at ingen kommer til at være uden fjernvarme – hverken til jul, vinter eller sommer.
Såfremt Refa MSK A/S gør alvor af at lukke for varmen til Maribo Varmeværk, vil vi uden problemer selv være i stand til at producere varmen på vore egne kedler.
Vores forsyningsområde har et varmebehov på 25 MW og vi kan på egne kedler på C. E. Christiansens Vej producere tæt på 30 MW – så der er rigelig kapacitet.
Årsagen til at vi ikke generelt bare har produceret varmen selv er, at den pris vi har givet for varmen fra MSK har været lidt billigere end den vi selv kan producere til.


Det har lige siden 1998 hvor Maribo Varmeværk indgik kontrakt med MSK være hele baggrunden – at vi købte varme lidt billigere end vores egen produktionspris.
Mellem 1971 og 1997 var fjernvarmen meget dyr i Maribo fordi andelshaverne havde valgt at afdraget ganske pænt på gælden.
På den måde blev varmeværket gældfri i 1997 og kunne sætte varmeprisen væsentligt ned.


Endvidere kom vi på forkant med de investeringer som er nødvendige for at holde varmeprisen nede.
Derfor vil Maribo Varmeværk naturligvis ikke bare forære hårdt optjente varmevilkår ( bl.a. lave varmepriser ) til REFA MSK A/S.
Dette er den ene årsag til at vi ikke har kunnet blive enig med REFA MSK A/S.
Den anden årsag er, at hvis vi indgår en frivillig aftale om højere varmepriser, så vil Maribo Varmeværk helt naturligt sikre sig imod at REFA MSK A/S ikke kommer igen om 3 eller 5 eller måske om 10 år og siger det samme igen, nemlig at varmepriser skal stige for ellers vil varmeproduktionen give underskud på MSK.
Både Maribo og Sakskøbing Fjernvarmeselskabet har derfor stillet krav om, at der skulle være en form for underskudsgaranti fra ejerne.
Dette krav er i øvrigt stillet samtidig med, at vi afgav vores tilbud om en højere varmepris– og ikke som anført i Refa MSK A/S´s pressemeddelelse i forbindelse med at en tillægsaftale skulle underskrives.
En uhørt og løgnagtig påstand.
I øvrigt tilbød Maribo Varmeværk at lægge 2,8 mill. kr. oven i den varmepris vi givet i dag og tilsvarende tilbød Sakskøbking Fjernvarmeselskab 2,3 mill. kr. og så vidt vi ved har Lolland Varme A/S accepteret en merpris på 1,3 mill.kr..’
I alt svare det til en merindtægt til REFA MSK A/S på ca. 6,4 mill. kr. ud af de 8 mill. kr. som REFA MSK A/S har mistet i statstilskud fra 1.1.2021.
Det er tankevækkende, at REFA MSK A/S tilsyneladende ikke kan finde ca. 1,6 mill. kr. i en omsætning på ca. 70 mill.kr. årligt !
Refa – og de 2 ejerkommuner ( Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune ) – valgte i 2011 at købe MSK af Dong, og vidste allerede den gang at de påtog sig en gevaldig risiko, idet varmeprisen til Maribo og Sakskøbing var- og er fortsat - i faste indekserede priser og at ejeren af MSK derfor har den fulde risiko ved at drive MSK.
Det fremgår meget tydeligt af vores hovedkontrakt fra 1998 – det er faktisk beskrevet på side 1, at det er vilkåret for den resterende tekst i hovedkontrakten, der fortsat er gældende den dag i dag.
Bestyrelsen for Maribo Varmeværk håber, at politikerne i de 2 ejerkommuner forstår, at man ikke bare kan undsige juridisk gælden kontrakter og forlange at nogle få af kommunernes borgere skal betale ved kasse 1.
Og modsat er det jo helt korrekt, at kraftvarmeværket i Sakskøbing ikke bare skal skrottes, men værket skal selvfølgelig producere varme og elektricitet på halm så længe det er økonomisk forsvarlig – og det er det fortsat.
Det grundlæggende problem er, at REFA MSK A/S har en alt for høj gæld ( ca. 75 mill. kr. ), men det må ejerne jo gøre noget ved på helt almindelige og sædvanlige markedsvilkår.
Det kan gøres ved at tilføre selskabet tilstrækkelig kapital, så gælden kan nedbringes.
Yderligere oplysninger kan fås hos formand for Maribo Varmeværks bestyrelse – Fl. Møller Jensen – 21481236.
2020.12.07. – Bestyrelsen for Maribo Varmeværk amba.