Priser

DOWNLOAD
Prisliste2023
DOWNLOAD
Prisliste 2022
DOWNLOAD
Prisliste 2021
DOWNLOAD
Priser 2021 Maribo, Hunseby, Hillested og Lolland Varme
DOWNLOAD
Prisliste 2021 Maribo, Hunseby og Hillested
DOWNLOAD
Prisliste 2020 Maribo, Hunseby og Hillested
DOWNLOAD
Prisliste Maribo, Hunseby og Hillested 2019.pdf
DOWNLOAD
Prisliste 2018 Maribo, Hunseby og Hillested
DOWNLOAD
Prisliste 2017-18 Maribo, Hunseby og Hillested.pdf
DOWNLOAD
Prisliste 2016 17 Maribo.pdf
DOWNLOAD
Prisliste 2016-17 Hunseby.pdf
DOWNLOAD
Prisliste 2015 16 Hunseby.pdf
DOWNLOAD
Prisliste 2015 16 Maribo.pdf

Tilslutning og udtrædelse

 

Tilslutningsbidrag      og     Udtrædelsesbidrag.

Gældende pr. 1. januar 2022 og priserne er uden moms. 

Tilslutningsbidrag:  Ejendomme med bolig- og erhvervsareal mindre end eller lig  500 m2:

Investeringsbidrag + stikledning (inkl. 15 meter fra bag kant af fortov)

ialt: 32.000 kr.

Ud over 15 m stik (regnet fra bag kant fortov) betales 1600 kr. pr. meter.

------------------------------------------------------------------------------------

 Ejendomme med bolig- og erhvervsareal større end 500 m2:

Investeringsbidrag for  500 m2:    12.000 kr.

Her ud over betales 45 kr. pr. m2.  Stikledning: kostpris.

--------------------------------------------------------------------------------

Udtrædelsesbidrag: Faktiske omkostninger + forholdsmæssig andel af

anlægsinvesteringer, fratrukket afskrivninger og fordelt ud fra bygnings-

areal (fast afgift) i henhold til vedtægternes § 5,2 a til f.