Priser

DOWNLOAD
Prisliste 2020 Maribo, Hunseby og Hillested
DOWNLOAD
Prisliste Maribo, Hunseby og Hillested 2019.pdf
DOWNLOAD
Prisliste 2018 Maribo, Hunseby og Hillested
DOWNLOAD
Prisliste 2017-18 Maribo, Hunseby og Hillested.pdf
DOWNLOAD
Prisliste 2016 17 Maribo.pdf
DOWNLOAD
Prisliste 2016-17 Hunseby.pdf
DOWNLOAD
Prisliste 2015 16 Hunseby.pdf
DOWNLOAD
Prisliste 2015 16 Maribo.pdf

Tilslutning og udtrædelse

 

Tilslutningsbidrag      og     Udtrædelsesbidrag.

Gældende pr. 1. januar 2016 og priserne er uden moms. 

Tilslutningsbidrag:  Ejendomme med bolig- og erhvervsareal mindre end eller lig  500 m2:

Investeringsbidrag + stikledning (inkl. 15 meter fra bag kant af fortov)

ialt: 32.000 kr.

Ud over 15 m stik (regnet fra bag kant fortov) betales 1600 kr. pr. meter.

------------------------------------------------------------------------------------

 Ejendomme med bolig- og erhvervsareal større end 500 m2:

Investeringsbidrag for  500 m2:    12.000 kr.

Her ud over betales 45 kr. pr. m2.  Stikledning: kostpris.

--------------------------------------------------------------------------------

Udtrædelsesbidrag: Faktiske omkostninger + forholdsmæssig andel af

anlægsinvesteringer, fratrukket afskrivninger og fordelt ud fra bygnings-

areal (fast afgift) i henhold til vedtægternes § 5,2 a til f.