Elektronisk generalforsamling

26. august 2020

Så er generalforsamlingen vel overstået. 

Den blev afholdt elektronisk, med mulighed for at stemme elektronisk.

Bestyrelsens beretning for 2019, årsregnskabet 2019 og investerings planen 2020-2025 blev godkendt og vedtaget. 

Generalforsamlingen fik som resultat, at bestyrelsen kandidater Flemming Møller Jensen og Erik Holsko blev genvalgt. 

Bent Lohse, Flemming Petersen og Søren Faurskov blev valgt som suppleanter. 

Boligforeningerne har indstillet Karl Jørgensen- med Keld Mortensen som suppleant, som deres repræsentant i bestyrelsen.