Om os

Maribo Varmeværk a.m.b.a. blev stiftet i 1963 og ejes 100 % af vore andelshavere, der aftager varmen fra værket.

Pr. januar 2019

Ejendomme - tilslut 2471 stk. 615.241 m2

Ejendomme - ej tilslut 114 stk. 14.500 m2  

Borgere der aftager fjernvarme

Borgere der ikke får fjernvarme i alt

Graddage 2015/16

Graddage 2016/17

Graddage 2017/18

Graddage det beregnede normal år

Produktion af varme 2017/18

Heraf egen produktion af varme 

Svarende til

Varmesalg hos andelshaverne

Varmesalg til MSK (Refa) i alt

Varmetab - 17,1 %

Hovedledninger

Stikledninger

Transmissionsledning

Antal ventilbrønde i veje

 

 

 

 

5920 anslået

280 anslået

2641            85 %

2772            89 %

2664            86 %

3112

81623 MWh

21932 MWh

26,9 %

67713 MWh

1634 MWh

13910 MWh

64 km

48 km

2 km

149 inkl. omløbsskabe