Om os

Maribo Varmeværk a.m.b.a. blev stiftet i 1963 og ejes 100% af vore andelshavere, der aftager varmen fra værket

Pr. januar 2018:

Ejendomme - tilslut 2419 stk. 610.000 m2  
Ejendomme - ej tilslut 116 stk. 14.800 m2ca. anslået
Borgere der får fjernvarme ialt 5920 anslået
Borgere der ikke får fjernvarme i alt 280 anslået
Graddage 2014/15 2668                          86%
Graddage 2015/16 2641                           85%
Graddage 2016/17      2772                          89 %
Graddage det beregnede normal år 3112
Produktion af varme 2016/17  84488 MWh 
Heraf egen produkt  af varme 

17833 MWh 

Svarende til                                21,1  %
Varmesalg hos andelshaverne  69307 MWh
Varmesalg til MSK (Refa) i alt 1654  MWh
Varmetab - 16 % 

13527 MWh 

Tansmissionsledning i veje  57 km 
Stikledninger                      46 km 
Antal ventilbrønde         144 stk.