Om os

Maribo Varmeværk a.m.b.a. blev stiftet i 1963 og ejes 100 % af vore andelshavere, der aftager varmen fra værket.

Pr. januar 2020

Ejendomme - tilslut 2488 stk. 617.560 m2

Ejendomme - ej tilslut 112 stk. 14.100 m2  

Borgere der aftager fjernvarme

Borgere der ikke får fjernvarme i alt

Graddage 2016/17

Graddage 2017/18

Graddage 2019

Graddage det beregnede normal år

Produktion af varme 2019

Heraf egen produktion af varme 

Svarende til

Varmesalg hos andelshaverne

Varmesalg til MSK (Refa) i alt

Varmesalg til LV (Lolland Varme)

Varmetab - 15,2 %

Hovedledninger

Stikledninger

Transmissionsledning

Antal ventilbrønde i veje

 

 

 

 

5920 anslået

276 anslået

2772            89 %

2234            72 %

2544            82 %

3112

82752 MWh

16507 MWh

19,9 %

70179 MWh

2000 MWh

3264

12573 MWh

64 km

48 km

2 km

149 inkl. omløbsskabe

 

 

 

DOWNLOAD
Maribovarme