Om os

Maribo Varmeværk a.m.b.a. blev stiftet i 1963 og ejes 100 % af vore andelshavere, der aftager varmen fra værket.

Pr. januar 2022

Ejendomme - tilslut 2501 stk. 621.379 m2

Ejendomme - ej tilslut 106 stk. 13.320 m2  

Borgere der aftager fjernvarme

Borgere der ikke får fjernvarme i alt

Graddage 2017/18

Graddage 2019

Graddage 2020

Graddage 2021

Graddage det beregnede normal år

Produktion af varme 2021

Heraf egen produktion af varme 

Svarende til 

Varmesalg hos andelshaverne

Varmesalg til MSK (Refa) i alt

Varmesalg til LV (Lolland Varme)

Varmetab - 14,0 %

Egen produktion

Hovedledninger

Stikledninger

Transmissionsledning

Antal ventilbrønde i veje

 

 

 

 

5924 anslået

264 anslået

2234            72 %

2544            82 %

2433            78 %

2828            91 %

3112

82160 MWh

91788 MWh

98,2 %

72481 MWh

0 MWh

9679 MWh

13416 MWh

91788 MWh

64 km

48,2 km

2 km

148 inkl. omløbsskabe

 

 

 

DOWNLOAD
Maribovarme