Om os

Maribo Varmeværk a.m.b.a. blev stiftet i 1963 og ejes 100 % af vore andelshavere, der aftager varmen fra værket.

Pr. januar 2021

Ejendomme - tilslut 2492 stk. 618.917 m2

Ejendomme - ej tilslut 110 stk. 13.840 m2  

Borgere der aftager fjernvarme

Borgere der ikke får fjernvarme i alt

Graddage 2016/17

Graddage 2017/18

Graddage 2019

Graddage 2020

Graddage det beregnede normal år

Produktion af varme 2020

Heraf egen produktion af varme 

Svarende til 

Varmesalg hos andelshaverne

Varmesalg til MSK (Refa) i alt

Varmesalg til LV (Lolland Varme)

Varmetab - 20,6 %

Egen produktion

Hovedledninger

Stikledninger

Transmissionsledning

Antal ventilbrønde i veje

 

 

 

 

5924 anslået

272 anslået

2772            89 %

2234            72 %

2544            82 %

2433            78 %

3112

78787 MWh

10802 MWh

13,7 %

62491 MWh

2782 MWh

9535 MWh

16296 MWh

23120 MWh

64 km

48 km

2 km

149 inkl. omløbsskabe

 

 

 

DOWNLOAD
Maribovarme