Artikel Folketidende

7. januar 2021

Maribo Varmeværk informerer:


Bestyrelsen for Maribo Varmeværk har gennem nogen tid ønsket at
afholde en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi kunne informere
andelshaverne og få generalforsamlingens støtte til vores ageren i sagen med Refa.
På grund af Covid19 reglerne, bl.a. forsamlings forbuddet, kan dette ikke lade sig gøre.
Bestyrelsen har derfor besluttet at informere gennem de trykte medier.

DOWNLOAD
Indlæg Folketidende 08.01.2021