Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets sag.

Maribo Varmeværk siger JA TAK

Maribo Varmeværks forklaring på nægtet adgang.

Info til Lolland Varmes kunder

Svar på lukning af REFAs adgang

Orientering om forhandling med REFA og Lolland kommune

Mundtlig beretning Generalforsamling 2020

Genforhandling af varmeaftale - Maribo Varmeværk 29 maj 2020

Prisvilkår som Maribo Varmeværk selv kan producere til.

Klage til Energiklagenævnet

Afgørelse Teknisk udvalg Lolland Kommune

Dagsorden Teknisk udvalg 7 april 2021

Høringssvar til Lolland Kommune

Høringssvar til Lolland Kommune 23 marts 2021

Høringssvar til Lolland Kommune

Høringssvar til Lolland Kommune 19 marts 2021

Foretræde Lollands Byråd den 26 januar 2021

Bestyrelsens oplæg på Lolland Kommunes Byrådsmøde den 26 januar 2021 Læs mere her.

Redegørelse til Lolland Kommune

Redegørelse til Lolland kommune

Det store energipolitiske spørgsmål er nu også nået til Lolland

MARIBO VARMEVÆRK amba Det store energipolitiske spørgsmål er nu også nået tilLolland og Maribo Varmeværk amba.

Artikel Folketidende

Maribo Varmeværk informerer: Bestyrelsen for Maribo Varmeværk har gennem nogen tid ønsket atafholde en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi kunne…

Begæring om genoptagelse af Projektgodkendelse.

REFA-MSK Rekonstruktionsplan

Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S unde rekonstruktion.

Tilbud til REFA MSK 18 oktober 2020

Maribo Varmeværks tilbud til REFA MSK den 18. oktober 2020 Læs det her.